Die polnische Finanzdienstaufsicht (Komisja Nadzoru Finansowego – KNF) trug die polnische Gesellschaft T – Mobile Polska S.A. auf die von der Aufsicht geführte Liste der öffentlichen Warnungen ein. Grund ist der Verdacht der Anbietung von Versicherungsdienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis gem. Art. 225 des polnischen Gesetzes über die Versicherungsdienstleistungen.   

Die Gesellschaft habe ihren Kunden die Dienstleistung „Sicheres Gerät“ angeboten, dass vor Schäden wegen Diebstahl, Beschädigung und Zerstörung schützen sollte, ohne die erforderliche Erlaubnis der Finanzdienstleistungsaufsicht. 

Gemäß der „ Bedingungen der Dienstleistung Sicheres Gerät“ beinhaltete das Angebot eine kostenpflichtige Absicherung des Gerätes vor Verlust oder Beschädigung direkt mit T-Mobile Polska, d.h. einem Unternehmen ohne eine Erlaubnis für die Ausführung von Versicherungsdienstleistungen.

Die polnische  Finanzdienstleistungsaufsicht (Komisja Nadzoru Finansowego) zeigte dies der zuständigen Staatsanwaltschaft in Warschau an (Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów).

Polnische Fassung:

News: T- Mobile Polska S.A. na liście ostrzeżeń publicznych KNF w kontekście działalności ubezpieczeniowej

Komisja Nadzoru Finansowego:

„Ustawowy obowiązek wpisania T-Mobile Polska SA na listę ostrzeżeń publicznych wynika ze złożenia przez KNF zawiadomienia o podejrzeniu popełniania przestępstwa polegającego na oferowaniu klientom sieci usługi “Bezpieczne urządzenie”, zabezpieczającej klientów na wypadek kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia, bez wymaganego zezwolenia KNF na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

Zawiadomienie i wpis na listę nie dotyczą głównej działalności podmiotu, a wyłącznie oferty dodatkowej, podlegającej regulacjom prawnym obowiązującym na rynku finansowym.

Według dostępnych na stronie internetowej T-Mobile Polska “Warunków świadczenia usługi Bezpieczne Urządzenie”, oferta skierowana do abonentów T-Mobile Polska przewiduje odpłatne zabezpieczenie urządzenia przed wypadkami losowymi poprzez zawarcie umowy “Bezpieczne urządzenie” bezpośrednio z T-Mobile Polska, tj. podmiotem nie posiadającym zezwolenia KNF na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

Zawiadomienie złożono z art. 225 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów.

Aktualne przepisy prawa nie przewidują możliwości odstąpienia przez KNF od umieszczenia podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych, w przypadku kiedy do prokuratury zostało skierowane zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. UKNF wystąpił do Ministerstwa Finansów z postulatem zmiany ustawy w zakresie wprowadzenia możliwości wykreślania podmiotów z listy ostrzeżeń w przypadku prawomocnej: odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego, umorzenia postępowania albo wyroku uniewinniającego. Na podstawie wniosków ze sprawy Amber Gold, Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą ustawy, która ma umożliwić KNF pozyskiwanie informacji o podmiotach podejrzewanych o działanie bez licencji. W przypadku potwierdzenia podejrzeń skróciłoby to postępowanie karne, a tam gdzie podejrzenia nie znalazłyby potwierdzenia, nie byłoby konieczności zawiadamiania prokuratury i wpisywania podmiotu na listę ostrzeżeń publicznych.”

  

Der Beitrag schildert die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Erstellung. Internetpublikationen können nur einen ersten Hinweis geben und keine Rechtsberatung ersetzen.

Ein Beitrag aus unserer Reihe "So ist das Recht - rechtswissenschaftliche Publikationen von Dr. Schulte Rechtsanwalt" registriert bei DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK: ISSN 2363-6718
19. Jahrgang - Nr. 1591 vom 14. April 2015 - Erscheinungsweise: täglich - wöchentlich


Dr. Thomas Schulte

Über den Autor:

Dr. Thomas Schulte ist Rechtsanwalt und Fachautor aus Berlin.

Sie haben Fragen zu diesem und weiteren Rechtsthemen?

Dann kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 30 – 22 19 220 20 oder per Mail an info@dr-schulte.de