Pomimo spłaty zadłużenia – wpis Schufa w EON Energie Deutschland GmbH zapewnia niską ocenę kredytową

Empfehlung von Dr. Thomas Schulte wegen großer Erfahrung und erfolgreicher Prozessführung, z.B. Titelbeitrag im Magazin „Capital“, Ausgabe 07/2008.

Inhaltsverzeichnis

Pomimo spłaty zadłużenia - wpis Schufa / Pixabay

Firmy mogą zgłaszać nieuregulowane roszczenia wobec osób prywatnych do Schufa, który rejestruje takie informacje w swojej bazie danych i uwzględnia je w obliczaniu wyniku Schufa. Co jednak z wierzytelnościami, które zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym? – przez Valentina Schulte ekonomistę i studenta prawa w kancelarii adwokackiej Dr. Thomas Schulte, Berlin.

Niewypłacalność prywatna

Valentin Markus Schulte / Kanzlei Dr.Schulte - Schufy
Valentin Markus Schulte / Kanzlei Dr.Schulte – Schufy

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej lub upadłości prywatnej ma na celu umożliwienie nadmiernie zadłużonym osobom fizycznym ponownej integracji ze społeczeństwem i związanymi z tym procesami gospodarczymi. Po wszczęciu postępowania w sądzie następuje okres dobrego sprawowania, który jest określony w § 295 Kodeksu Upadłościowego (InsO). Tutaj dłużnik ma pewne zobowiązania, które muszą być przez niego przestrzegane. Zgodnie z sekcją 295 nr 1 InsO, dłużnik musi na przykład „podjąć rozsądną pracę zarobkową, a jeśli jest bez pracy, dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć taką pracę i nie odmawiać żadnej rozsądnej pracy“. Ponadto w tym okresie dłużnikowi musi zostać przekazana połowa ewentualnych spadków. Po zakończeniu fazy dobrego postępowania, która trwa zazwyczaj sześć lat, dłużnik uzyskuje od właściwego sądu zwolnienie z długu pozostałego do spłaty. Zwolnienie z długu resztkowego jest skuteczne wobec wszystkich wierzycieli, którzy zgłosili swoje roszczenia, ale także wobec wierzycieli, którzy nie zgłosili swoich roszczeń. Konsekwencją prawną zwolnienia z długu jest to, że nieuregulowane należności stają się tzw. zobowiązaniami rzeczowymi i nie mogą być już dochodzone na drodze sądowej.
Ponadto, przyznanie zwolnienia z długu rezydualnego jest zgłaszane do Schufa, który następnie usuwa odpowiednie wpisy po trzech latach i ponownie oblicza Schufascore.

Hanseatische Treuhand Inkasso-Treuhand GmbH zgłasza się do Schufa pomimo umorzenia długu resztkowego

W wyżej wymienionym przypadku, skontaktował się z nami klient, który miał niski Schufascore, mimo że uzyskał zwolnienie z długu. Właśnie minęły trudne lata fazy dobrego sprawowania, a następnie trzy lata do momentu uregulowania należności – rating kredytowy był doskonały – a potem przyszło powiadomienie o zaległym zadłużeniu spółki Hanseatische Treuhand-Inkasso GmbH. Rating kredytowy został ponownie zniszczony, a plany na przyszłość zostały na razie odłożone na później. Ustalono jednak, że roszczenie to wchodzi w zakres zwolnienia z długu, a zatem wpis był niezgodny z prawem. W wyniku negocjacji pozasądowych roszczenie zostało natychmiast usunięte z bazy danych Schufa, a rating kredytowy został w ten sposób oczyszczony. Przypadek ten pokazuje, że w przypadku wpisu do Schufa mogą wystąpić błędy ze strony Schufa lub organu rejestrującego. Warto w tym przypadku skorzystać z pomocy prawnika, aby szybko wyeliminować niedogodności wynikające z Schufaeintrag i móc dalej uczestniczyć w życiu gospodarczym.

V.i.S.d.P.:

Valentin Markus Schulte
ekonomista, stud. iur

Kontakt:
Kancelaria prawna Dr. Thomas Schulte
Malteserstrasse 170
12277 Berlin
Telefon: +49 30 221922020
E-Mail: valentin.schulte@dr-schulte.de

Kanzlei Dr. Schulte adwokatów jest z powodzeniem cywilno-prawnej od 1995 roku z naciskiem w dziedzinie Internetu, Reputations- i konkurencji prawo aktywne. Reprezentuje on w kraju szeroko pojęte interesy inwestorów indywidualnych. Uzupełnienie danych nadawcy o Kanzleistandort znajdziesz w nadruku na stronie internetowej www.dr-schulte.de.

Kontakt dla prasy:
Dr. Schulte Adwokat
Malteserstrasse 170
12277 Berlin
Tel: +49 30 22 19 220 20
Faks. +49 30 22 19 220 21
E-mail: dr.schulte@dr-schulte.de
https://www.dr-schulte.de

Dr. Thomas Schulte

Neueste Urteile und Rechtsprechung!

Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.

Der Beitrag schildert die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Erstellung. Internetpublikationen können nur einen ersten Hinweis geben und keine Rechtsberatung ersetzen.

Ein Beitrag aus unserer Reihe "So ist das Recht - rechtswissenschaftliche Publikationen von Dr. Schulte Rechtsanwalt" registriert bei DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK: ISSN 2363-6718
21. Jahrgang - Nr. 4146 vom 22. März 2021 - Erscheinungsweise: täglich - wöchentlich

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest