Pomimo spłaty zadłużenia - wpis Schufa / Pixabay

Pomimo spłaty zadłużenia – wpis Schufa w EON Energie Deutschland GmbH zapewnia niską ocenę kredytową

Firmy mogą zgłaszać nieuregulowane roszczenia wobec osób prywatnych do Schufa, który rejestruje takie informacje w swojej bazie danych i uwzględnia je w obliczaniu wyniku Schufa. Co jednak z wierzytelnościami, które zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym? – przez Valentina Schulte ekonomistę i studenta prawa w kancelarii adwokackiej Dr. Thomas Schulte, Berlin.

Niewypłacalność prywatna

Valentin Markus Schulte / Kanzlei Dr.Schulte - Schufy
Valentin Markus Schulte / Kanzlei Dr.Schulte – Schufy

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej lub upadłości prywatnej ma na celu umożliwienie nadmiernie zadłużonym osobom fizycznym ponownej integracji ze społeczeństwem i związanymi z tym procesami gospodarczymi. Po wszczęciu postępowania w sądzie następuje okres dobrego sprawowania, który jest określony w § 295 Kodeksu Upadłościowego (InsO). Tutaj dłużnik ma pewne zobowiązania, które muszą być przez niego przestrzegane. Zgodnie z sekcją 295 nr 1 InsO, dłużnik musi na przykład „podjąć rozsądną pracę zarobkową, a jeśli jest bez pracy, dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć taką pracę i nie odmawiać żadnej rozsądnej pracy“. Ponadto w tym okresie dłużnikowi musi zostać przekazana połowa ewentualnych spadków. Po zakończeniu fazy dobrego postępowania, która trwa zazwyczaj sześć lat, dłużnik uzyskuje od właściwego sądu zwolnienie z długu pozostałego do spłaty. Zwolnienie z długu resztkowego jest skuteczne wobec wszystkich wierzycieli, którzy zgłosili swoje roszczenia, ale także wobec wierzycieli, którzy nie zgłosili swoich roszczeń. Konsekwencją prawną zwolnienia z długu jest to, że nieuregulowane należności stają się tzw. zobowiązaniami rzeczowymi i nie mogą być już dochodzone na drodze sądowej.
Ponadto, przyznanie zwolnienia z długu rezydualnego jest zgłaszane do Schufa, który następnie usuwa odpowiednie wpisy po trzech latach i ponownie oblicza Schufascore.

Hanseatische Treuhand Inkasso-Treuhand GmbH zgłasza się do Schufa pomimo umorzenia długu resztkowego

W wyżej wymienionym przypadku, skontaktował się z nami klient, który miał niski Schufascore, mimo że uzyskał zwolnienie z długu. Właśnie minęły trudne lata fazy dobrego sprawowania, a następnie trzy lata do momentu uregulowania należności – rating kredytowy był doskonały – a potem przyszło powiadomienie o zaległym zadłużeniu spółki Hanseatische Treuhand-Inkasso GmbH. Rating kredytowy został ponownie zniszczony, a plany na przyszłość zostały na razie odłożone na później. Ustalono jednak, że roszczenie to wchodzi w zakres zwolnienia z długu, a zatem wpis był niezgodny z prawem. W wyniku negocjacji pozasądowych roszczenie zostało natychmiast usunięte z bazy danych Schufa, a rating kredytowy został w ten sposób oczyszczony. Przypadek ten pokazuje, że w przypadku wpisu do Schufa mogą wystąpić błędy ze strony Schufa lub organu rejestrującego. Warto w tym przypadku skorzystać z pomocy prawnika, aby szybko wyeliminować niedogodności wynikające z Schufaeintrag i móc dalej uczestniczyć w życiu gospodarczym.

V.i.S.d.P.:

Valentin Markus Schulte
ekonomista, stud. iur

Kontakt:
Kancelaria prawna Dr. Thomas Schulte
Malteserstrasse 170
12277 Berlin
Telefon: +49 30 221922020
E-Mail: valentin.schulte@dr-schulte.de

Kanzlei Dr. Schulte adwokatów jest z powodzeniem cywilno-prawnej od 1995 roku z naciskiem w dziedzinie Internetu, Reputations- i konkurencji prawo aktywne. Reprezentuje on w kraju szeroko pojęte interesy inwestorów indywidualnych. Uzupełnienie danych nadawcy o Kanzleistandort znajdziesz w nadruku na stronie internetowej www.dr-schulte.de.

Kontakt dla prasy:
Dr. Schulte Adwokat
Malteserstrasse 170
12277 Berlin
Tel: +49 30 22 19 220 20
Faks. +49 30 22 19 220 21
E-mail: dr.schulte@dr-schulte.de
https://www.dr-schulte.de

Dr. Thomas Schulte

Neueste Urteile und Rechtsprechung!

Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.

Die Artikel Highlights

Empfehlung von Dr. Thomas Schulte wegen großer Erfahrung und erfolgreicher Prozessführung, z.B. Titelbeitrag im Magazin „Capital“, Ausgabe 07/2008.

Der Beitrag schildert die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Erstellung. Internetpublikationen können nur einen ersten Hinweis geben und keine Rechtsberatung ersetzen.

Ein Beitrag aus unserer Reihe "So ist das Recht - rechtswissenschaftliche Publikationen von Dr. Schulte Rechtsanwalt" registriert bei DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK: ISSN 2363-6718
22. Jahrgang - Nr. 4146 vom 22. März 2021 - Erscheinungsweise: täglich - wöchentlich

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest