Schufa jako ośmiornica danych / Pixabay

Schufa ośmiornica danych z większą władzą niż teściowa?

Valentin Schulte, ekonomista, student iur w zespole Dr. Schulte Attorney at Law, Berlin-Mariendorf

Co to jest Schufa?

Schufa jest największą niemiecką agencją kredytową, koncentrującą się na ocenie wiarygodności kredytowej osób i firm. Termin Schufa wywodzi się od terminu Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. W tym celu Schufa gromadzi dane i oblicza indywidualną wartość punktową. Partnerzy kontraktowi mogą wywołać ten wynik przed zawarciem umowy, aby móc ocenić wiarygodność kredytową swojego kontrahenta.

Jakie są konsekwencje negatywnego wpisu do rejestru kredytowego?

Negatywny wpis do Schufa, na przykład z powodu zaległej płatności, prowadzi do pogorszenia wyniku Schufa, a tym samym często do odrzucenia stosunku umownego.

Valentin Markus Schulte / Kanzlei Dr. Schulte - Schufa jako ośmiornica danych
Valentin Markus Schulte / Kanzlei Dr. Schulte

Krąży plotka, że Schufa prawdopodobnie często wie więcej o większości obywateli niż część ich własnej rodziny. W praktyce należy zauważyć, że przy zawieraniu umowy często nie ma możliwości jej ominięcia. Choć wiele firm twierdzi, że uzyskanie informacji o Schufie jest tylko częścią procesu decyzyjnego, w praktyce zła informacja jest zwykle natychmiastowym kryterium KO. Przedsiębiorstwa chętnie chronią się za pomocą Schufascore i z tego powodu unikają ryzyka zawierania umów z potencjalnie niewypłacalnymi osobami.
Konsekwencją może być sytuacja, w której współpracownik oferenta usług telekomunikacyjnych po uzyskaniu Schufaauskunft mimo wszystko odrzuci leżące już w ostatnich kolejkach zawarcie umowy na nową umowę na dostawę radiotelefonów przenośnych z powodu „złej zdolności kredytowej“. Dla osób dotkniętych tym problemem trudna staje się również kwestia finansowania lub ubiegania się o kartę kredytową.
Nie bez powodu pojawiają się oferty reklamujące „kartę kredytową bez sprawdzania zdolności kredytowej“ lub „błyskawiczną pożyczkę bez oceny zdolności kredytowej“. Oferenci tych ofert wykorzystują fakt, że osoby ze złą historią kredytową są tak naprawdę wykluczone z życia gospodarczego i często chwytają się każdej oferty, która może oznaczać ponowne wejście do społeczeństwa. Potrzeba ta znajduje jednak zazwyczaj odzwierciedlenie w warunkach takich ofert.

Nierzadko może to również prowadzić do błędnego koła. Przedstawicielowi handlowemu, który w swojej działalności zawodowej pilnie potrzebuje samochodu, ale któremu odmówiono jakiejkolwiek oferty finansowania lub leasingu ze względu na jego negatywną ocenę kredytową, grozi teraz również utrata pracy, a tym samym dalsze straty finansowe.

Kto korzysta z pomocy Schufa?

Oczywiście fakty nie mogą być przedstawione w czarno-białych barwach. Schufa spełnia ważny cel w naszym systemie gospodarczym, ponieważ może ostrzegać gospodarkę przed ryzykiem niewykonania zobowiązań przez partnera umownego. Służy on zatem również ochronie gospodarki jako całości. Niemniej jednak, często zdarzają się wpisy, które obiektywnie rzecz biorąc, trudno uznać za zasadne. Jaki jest sens, jeśli osoba z dobrymi dochodami nie może sfinansować nieruchomości z powodu rachunku za telefon komórkowy, który mógł się obniżyć w trakcie przeprowadzki? Niejednokrotnie zdarza się, że wpisy Schufa są błędne i niezgodne z prawem, a zatem muszą być usuwane. W tym przypadku często rozsądne wydaje się zbadanie indywidualnego przypadku przez prawnika.

Kto jest właścicielem Schufy?

Schufa unosi się więc nad konsumentami i pomaga zdecydować, czy ktoś żyje w społeczeństwie, czy poza nim. Silna pozycja firmy wynika również ze struktury własnościowej Schufa Holding AG. Właścicielami Schufa Holding AG są przede wszystkim banki i przedsiębiorstwa handlowe, które przy zawieraniu własnych umów przywiązują dużą wagę do informacji przekazywanych przez Schufa jako „ich“ firmy. Wielu konsumentów uważa tę władzę za zagrażającą, a także niesprawiedliwą. Czy to naprawdę proporcjonalne, aby odmówić całego finansowania nieruchomości z powodu niezapłaconego rachunku za telefon komórkowy? Obliczanie wyniku Schufa, zwłaszcza przez niesławny algorytm Schufa, jest dla osób postronnych czarną skrzynką. Firma Schufa musi jednak przestrzegać obowiązującego prawa i może dokonywać wyłącznie uzasadnionych wpisów. Jeśli nie jesteś pewien, czy wpis jest zgodny z prawem, powinieneś skontaktować się z prawnikiem, który sprawdzi legalność, a w razie potrzeby podejmie działania przeciwko wpisowi i doprowadzi do jego usunięcia.

V.i.S.d.P.:

Valentin Markus Schulte
Ekonomista, stud. iur

Kontakt:
Kancelaria prawna Dr. Thomas Schulte
Malteserstrasse 170
12277 Berlin
Telefon: +49 30 221922020
E-Mail: valentin.schulte@dr-schulte.de

Kanzlei Dr. Schulte adwokatów jest z powodzeniem cywilno-prawnych od 1995 roku z naciskiem w dziedzinie Internetu, reputacji i prawa konkurencji, jak również Schufarecht aktywnych. Reprezentuje on w kraju szeroko pojęte interesy inwestorów indywidualnych. Uzupełnienie danych nadawcy o Kanzleistandort znajdziesz w nadruku na stronie internetowej www.dr-schulte.de.

Kontakt dla prasy:
Dr. Schulte Adwokat
Malteserstrasse 170
12277 Berlin
Tel: +49 30 22 19 220 20
Faks. +49 30 22 19 220 21
E-mail: dr.schulte@dr-schulte.de
https://www.dr-schulte.de

Dr. Thomas Schulte

Neueste Urteile und Rechtsprechung!

Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.

Die Artikel Highlights

Empfehlung von Dr. Thomas Schulte wegen großer Erfahrung und erfolgreicher Prozessführung, z.B. Titelbeitrag im Magazin „Capital“, Ausgabe 07/2008.

Der Beitrag schildert die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Erstellung. Internetpublikationen können nur einen ersten Hinweis geben und keine Rechtsberatung ersetzen.

Ein Beitrag aus unserer Reihe "So ist das Recht - rechtswissenschaftliche Publikationen von Dr. Schulte Rechtsanwalt" registriert bei DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK: ISSN 2363-6718
22. Jahrgang - Nr. 4064 vom 5. März 2021 - Erscheinungsweise: täglich - wöchentlich

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest