Schufy / Pixabay

Brak zawiadomienia o zawarciu ugody mimo zawarcia ugody – Schufa

Dalszy sukces zespołu adwokata dr Thomasa Schulte z Berlina prowadzi do wykreślenia wpisu mandatariusza Valentina Schulte Volkswirt & stud. iur z kancelarią adwokacką dr Thomasa Schulte, Berlin.

Sporny wpis wynikał z wierzytelności FMP Forderungsmanagement Potsdam GmbH, która została już dawno zapłacona przez klienta, ale nie została odnotowana przez Schufę jako uregulowana. Teraz mandantin chciał przełożyć nieruchomość, która została mu odmówiona ze względu na złą ocenę kredytową, która wynikała z Schufaeintrag jednak ze wszystkimi zapytanymi bankami. Klient miał dobrą sytuację finansową i wystarczające i bezpieczne dochody. Tym bardziej irytujące jest to, jeśli finansowanie jest odmówił lapidar z odniesienia do Schufaeintrag krótko przed zawarciem umowy kredytowej. Wszystkie wysiłki dotyczące nawet Schufa do kasacji przynieść nie udało się jednak lub pozostały bez odpowiedzi.

Mandantin zwrócił się z tego powodu do adwokata dr Thomasa Schulte z Berlina i poprosił o wsparcie. Aby utrzymać koszty dla klienta na niskim poziomie w tej i tak już denerwującej sprawie, uzgodniono, że odbędzie się tylko reprezentacja pozasądowa.

Koszty zastępstwa procesowego w związku z wykreśleniem wpisu do Schufy

Koszty adwokata opierają się na ustawie o honorariach adwokackich (RVG) lub odpowiadają indywidualnej umowie o honorarium adwokata zawartej między nim a klientem.

Valentin Markus Schulte / Kanzlei Dr.Schulte - Schufy
Valentin Markus Schulte / Kanzlei Dr.Schulte – Schufy

Jeśli dana osoba posiada ubezpieczenie ochrony prawnej, koszty te są często pokrywane po odliczeniu uzgodnionego udziału własnego. Jednak w większości przypadków z ubezpieczenia ochrony prawnej wypłacana jest tylko opłata ustawowa, dlatego też należy zastosować rozliczenie według RVG. Wynagrodzenie adwokata jest tu uzależnione od tzw. sumy spornej, czyli wartości przedmiotu sporu wyrażonej w pieniądzu. Jest to łatwe do określenia w przypadku, gdy ktoś nie płaci za fakturę lub nie chce przekazać banknotu. Trudniej jest określić wartość przedmiotu sporu w przypadku wpisu Schufa. Wskazówką mogą być orzeczenia sądów, które określają kwotę sporną w postępowaniu i uczyniły to w niezliczonych postępowaniach Schufa. Wiele sądów ustaliło w przeszłości kwotę sporną na 10.000 euro (OLG Düsseldorf, wyrok z dnia 11.05.2005 – I 15 U 169/04; LG Düsseldorf, wyrok z dnia 29.04.2013 – 15 O 125/12; OLG Monachium, wyrok z dnia 22.06.2010 – 5 U 2020/10 i.in.), tak że ta kwota sporna może być przyjęta i reprezentowana również wobec ubezpieczycieli kosztów ochrony prawnej.

Powrót do wpisu Schufa z FMP Forderungsmanagement Potsdam GmbH na niekorzyść naszego klienta. Schufa nie zareagowała na pisma wyjaśniające mandatariusza, tak że ten szukał sobie pomocy prawnika. Pozasądowe negocjacje pomiędzy Schufą a kancelarią adwokacką Dr. Schulte szybko doprowadziły do usunięcia wpisu. Ponadto osiągnięto to, że punktacja została ponownie obliczona i tym samym znacznie poprawiona, a zdolność kredytowa zainteresowanej osoby znacznie się w związku z tym poprawiła. Następnie Schufa udostępniła również bezpłatnie nowy raport kredytowy, który potwierdził dobrą zdolność kredytową zainteresowanych osób i doprowadził do udanej restrukturyzacji zadłużenia ich majątku.

V.i.S.d.P.:
Valentin Markus Schulte
Ekonomista, stud. iur

Kontakt:
Kancelaria prawna Dr. Thomas Schulte
Malteserstrasse 170
12277 Berlin
Telefon: +49 30 221922020
E-Mail: valentin.schulte@dr-schulte.de

Kanzlei Dr. Schulte adwokatów jest z powodzeniem cywilno-prawnej od 1995 roku z naciskiem w dziedzinie Internetu, Reputations- i konkurencji prawo aktywne. Reprezentuje on w kraju szeroko pojęte interesy inwestorów indywidualnych. Uzupełnienie danych nadawcy o Kanzleistandort znajdziesz w nadruku na stronie internetowej www.dr-schulte.de.

Kontakt dla prasy:
Dr. Schulte Adwokat
Malteserstrasse 170
12277 Berlin
Tel: +49 30 22 19 220 20
Faks. +49 30 22 19 220 21
E-mail: dr.schulte@dr-schulte.de
https://www.dr-schulte.de

Die Artikel Highlights

Empfehlung von Dr. Thomas Schulte wegen großer Erfahrung und erfolgreicher Prozessführung, z.B. Titelbeitrag im Magazin „Capital“, Ausgabe 07/2008.

Der Beitrag schildert die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Erstellung. Internetpublikationen können nur einen ersten Hinweis geben und keine Rechtsberatung ersetzen.

Ein Beitrag aus unserer Reihe "So ist das Recht - rechtswissenschaftliche Publikationen von Dr. Schulte Rechtsanwalt" registriert bei DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK: ISSN 2363-6718
22. Jahrgang - Nr. 4118 vom 18. März 2021 - Erscheinungsweise: täglich - wöchentlich

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest