Verordnung grenzüberschreitender Güterkraftverkehr in Europa: Warum Polen Transportunternehmen in Deutschland gründen?

Empfehlung von Dr. Thomas Schulte wegen großer Erfahrung und erfolgreicher Prozessführung, z.B. Titelbeitrag im Magazin „Capital“, Ausgabe 07/2008.

Inhaltsverzeichnis

Architektur / Pixabay

Polens Unternehmen gehören in der Europäischen Union  (EU) in der Transportbranche zu den führenden Unternehmen, direkt hinter Spanien. Die Dienstleistungsfreiheit in der Branche wird durch interne Gesetze allerdings beschränkt. So können die Polnischen Transportunternehmen nur Beschränkt Kabotage- Aufträge durchführen. Gem. § 17 a der Verordnung über den grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr und den Kabotageverkehr (GüKGrKabotageV) werden die Kabotagefahrten grundsätzlich auf drei innerhalb von sieben Tagen begrenzt.

Aus diesen Gründen ist das Interesse an der Eröffnung eines deutschen Transportunternehmens groß. Wer gewerblichen Güterkraftverkehr mit Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t betreiben will benötigt hierzu eine Lizenz. Um diese zu erhalten müssen die Unternehmen folgende Voraussetzungen erfüllen: Finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens, Nachweis der Zuverlässigkeit, Nachweis der fachlichen Eignung.

Die Einzelheiten zu den Voraussetzungen erklärt Rechtsanwältin Patrycja Mika für interessierte polnische Unternehmer in polnischer Sprache:

Firma transportowa w Niemczech – konieczne licencje

Kto jako przedsiębiorca chce prowadzić działalność związaną z usługami transportowymi dla pojazdów o łącznej masie wyższej od 3,5 tony potrzebuje licencji. Licencji na transport wewnątrz kraju („Erlaubnis für den Güterkraftverkehr”) oraz na transport wewnątrz UE („EU- Lizenz“) udzielają właściwe urzędy przy urzędach porządkowych (Ordnungsamt) bądź urzędach powiatów (Landkreisgemeinde).

Licencje należy zabierać w trasy i wskazać w czasie kontroli

Zarówno licencja krajowa jak i na transport wewnątrz Unii udzielana jest na wniosek wtedy kiedy wnioskodawca może wykazać się: osobistą niezawodnością, finansową sprawnością, fachową kwalifikacją. Odnośnie warunków licencji pojedynczo:

Osobista niezawodność

Osobista niezawodność sprawdzana jest na podstawie poświadczenia o niekaralności jak i informacji urzędowej z rejestru działalności gospodarczej. Zaświadczenia można uzyskać u federalnego prokuratora generalnego przy Trybunale Federalnym. Wnioski o udzielenie zaświadczeń należy złożyć w biurze meldunkowym. Od osób, które do tej pory już prowadziły samodzielną działalność gospodarczą wymaga się przedłożenia jeszcze urzędowych zaświadczeń o braku zastrzeżeń (Unbedenklichkeitsbescheinigung). Składają się na nie:

• Zaświadczenia Urzędu Skarbowego oraz Gminy siedziby działalności o „podatkowej niezawodności”
• Zaświadczenie ustawowej kasy chorych o należytym odprowadzaniu składek ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnych oraz ubezpieczenia od bezrobocia.
• Zaświadczenie zrzeszenia zawodowego o odprowadzaniu składek ustawowego ubezpieczenia wypadkowego.

Jeśli prowadziło się działalność w innym kraju, poza RFN, należy przedłożyć odpowiedniki wymienionych zaświadczeń.

Finansowa sprawność

Finansowa sprawność jest zapewniona wtedy, kiedy dostępne są konieczne finansowe środki do należytego prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego. Urząd sprawdza to na podstawie aktualnego wykazu majątku. Jeśli wcześniej prowadziło się przedsiębiorstwo na pełnej księgowości należy wykazać zakończenie roczne. Wszystkie zaświadczenia powinny być uwierzytelnione przez doradcę podatkowego. Finansową sprawność potwierdza się zasadniczo wtedy, kiedy środki finansowe (kapitał) wynosi co najmniej 9.000 Euro pojazdu oraz 5.000 Euro dla każdego następnego pojazdu.

Fachowa kwalifikacja

Każde przedsiębiorstwo musi wskazać jednego dyspozytora ruchu (Verkehrsleiter). Dyspozytor ruchu musi posiadać fachowe kwalifikacje. Fachowe kwalifikacje posiada osoba, która wykazała konieczną do prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego wiedzę.

Zasadniczo wiedzę fachową potwierdza się poprzez zdanie egzaminu odnośnie wiedzy o transporcie drogowym. Egzamin dotyczy następujących zagadnień:

• prawo
• administracja finansowa i handlowa,
• techniczne normy i techniczne prowadzenie transportu,
• bezpieczeństwo ruchu drogowego,
• międzynarodowy transport.

Egzaminy odbywają się kilka razy w roku i składają się z dwóch pisemnych części po 120 min oraz jednej pisemnej część – 30 min.

W niektórych wypadkach można otrzymać zwolnienie z egzaminu zawodowego. O zwolnienie z egzaminu mogą ubiegać się osoby, które przedstawią, że posiadają fachową kwalifikację poprzez to, że pracowały na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwie zajmującym się transportem od roku 1999 przez co najmniej 10 lat, oraz wypadną pozytywnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Koszt egzaminu wynosi 130 Euro. Koszt poprawki 110 Euro. Można znaleźć w różnych miastach kursy przygotowawcze.

Osoby, które posiadają już certyfikat zawodowy w innym kraju Unii Europejskiej, jak np. Polsce mogą uzyskać jego uznanie w Niemczech (art. 21 rozporządzenia WE Nr. 1071/2990). Procesem uznania certyfikatów zajmują się Izby Handlowo- Przemysłowe (IHK).

Dr. Thomas Schulte

Neueste Urteile und Rechtsprechung!

Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.

Der Beitrag schildert die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Erstellung. Internetpublikationen können nur einen ersten Hinweis geben und keine Rechtsberatung ersetzen.

Ein Beitrag aus unserer Reihe "So ist das Recht - rechtswissenschaftliche Publikationen von Dr. Schulte Rechtsanwalt" registriert bei DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK: ISSN 2363-6718
22. Jahrgang - Nr. 1578 vom 25. März 2015 - Erscheinungsweise: täglich - wöchentlich

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest